Ordreplukking ved hjelp av bærbare enheter

HS News har også integrerte bærbare enheter for å plukke produkter. Det eksisterer derfor programmer for bærbare skannere med informasjonsskjermer, PC-tablets eller smarttelefoner.

Denne løsningen kan også kombineres med andre ordrepakkesystemer, bli integrert i prosesser, samtidig som å representere uavhengige prosesser.

Ordreplukkingen er papirløs, alltid oppdatert og tilbyr all mulig kommunikasjon mellom mann og maskin, for eksempel ved varierende mengder eller hasteleveranser.

Pick-by-pad kan benyttes for mange forskjellige produkter med en mengde forskjellige formater og pakningsstørrelser. For de med stor variasjon og flere forskjellige lagringsområder, er denne applikasjonen en kostnadsbesparende og effektiv løsning eller tilskudd.

Grensesnittet for pakkestasjoner med eller uten kvalitetskontroll kan med denne løsningen utvides til et komplett pakkesystem.